Diğer Hizmetlerimiz

d1   Elektrik Üretimi

HES,RES ve Trafo merkezleri kurmak, işletmek, bakım, onarım ve revizyon işlerini yapmak.

d2

Enerji Verimliliği

Elektrik enerjisi satışı ile ilgili kurulmuş bulunan özel ve tüzel kişilere ait kuruluşların tamamını veya belirli bir…

d3  Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hatları

Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hatları tesis etmek, işletmek ve bu hatların bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmaktır.

d4 Diğer Hizmetlerimiz